Οι κακώσεις χόνδρου είναι ένα σχετικά κοινό είδος τραυματισμού, εκ των οποίων οι πιο συνηθισμένες είναι οι αθλητικές κακώσεις γόνατος. Η επιδιόρθωση αυτού του είδους των χόνδρινων κακώσεων σε μια άρθρωση είναι δύσκολη, κυρίως γιατί ο αρθρικός χόνδρος δεν αιματώνεται. Ως αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης αγγείων, ο αρθρικός χόνδρος έχει μικρή ικανότητα επιδιόρθωσης ή αναγέννησης.

Το αποτέλεσμα είναι ο σχηματισμός ουλώδη ιστού από το υποχόνδριο οστό. Αυτός ο ουλώδης ιστός είναι φτωχός σε κολλαγόνο τύπου ΙΙ, ενώ η επιδείνωσή του με τον χρόνο, οδηγεί σε χρόνιο πόνο, κακή λειτουργικότητα ακόμα και σε πρώιμη έναρξη οστεοαρθρίτιδας.

Το Chondroseal είναι ένα είδος αυτόλογης μεταμόσχευσης βλαστοκυττάρων σε μορφή Gel (Gel-Type Autologous Stem Cell Implantation). Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό προϊόν το οποίο αποτελείται από αυτόλογα βλαστοκύτταρα μυελού ή λίπους σε συνδυασμό με ένα ειδικό φυσικό gel ινικής, το οποίο δημιουργεί ένα ικρίωμα (μια μήτρα, ένα καλούπι) για την αναγέννηση του κατεστραμμένου χόνδρου μιας άρθρωσης. Το ειδικό αυτό gel ινικής βοηθά στην επικόλληση και την ίση κατανομή των χονδροκυττάρων στο σημείο της βλάβης. Επίσης βοηθά στην σταθεροποίηση του μοσχεύματος και την επιδιόρθωση της βλάβης.

Το Chondroseal είναι μια πρωτοποριακή προσέγγιση για την επιδιόρθωση χόνδρινων κακώσεων προχωρημένου σταδίου.

 

Τρόπος εφαρμογής

Η εφαρμογή της θεραπεία αποτελείται από τέσσερα στάδια:

1. Συλλογή μια μικρής ποσότητας μυελού, ή εναλλακτικά μια μια μικρής ποσότητας λίπους μέσω μιας mini λιποαναρρόφησης.

2. Απομόνωση των βλαστοκυττάρων από το μυελό ή το λίπος και συνδυασμός αυτών με το ικρίωμα ινικής την ίδια μέρα (Same-Day Procedure).

3. Τοποθέτηση του μείγματος βλαστοκυττάρων-ινικής σε ειδική σύριγγα και παράδοση στον θεράποντα ιατρό.

4. Αρθροσκοπική τοποθέτηση τους αυτόλογου προϊόντος στην πάσχουσα άρθρωση.

 

Οφέλη για τον ασθενή

    .
  • Σε αντίθεση με τις άλλες μεθόδους που βασίζονται στη διέγερση του μυελού των οστών, η μέθοδος έχει τη δυνατότητα να προάγει τη δημιουργία υαλώδους χόνδρου
  • Απλή, ελάχιστα επεμβατική μέθοδος
  • Υψηλό προφίλ ανοχής και ασφάλειας ως αυτόλογη θεραπεία
  • Διατήρηση του αποτελέσματος στον χρόνο
  • Λογική σχέση κόστους – οφέλους