Τι είναι το Chondrostem

Η οστεοαρθρίτιδα είναι μία χρόνια πάθηση που εντοπίζεται τόσο σε αρθρώσεις των άνω και κάτω άκρων, όσο και σε αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης. Χαρακτηρίζεται από φθορά του αρθρικού χόνδρου, που καλύπτει την επιφάνεια των οστών μέσα στην άρθρωση.

Το Chondrostemείναι ένα σκεύασμα αυτόλογων βλαστοκυττάρων τα οποία απομονώνονται από το μυελό. Η διαδικασία απομόνωσης είναι εύκολη, γρήγορη και ανώδυνη και πραγματοποιείται με μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδο.

Τα βλαστοκύτταρα, ως θεραπευτική αγωγή, δρουν στην πάσχουσα άρθρωση με ένα μοναδικό τριπλό μηχανισμό, ο οποίος αντιμετωπίζει την αιτία της οστεοαρθρίτιδας και έχει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση, ή ακόμα και την αναστολή της εξέλιξης της νόσου:

  • Αρχικά, τα βλαστοκύτταρα απενεργοποιούν τα μακροφάγα που υπάρχουν στην πάσχουσα άρθρωση, καταστέλλοντας έτσι τη δράση τους. Με τον τρόπο αυτό επιβραδύνουν ή σταματούν την περαιτέρω καταστροφή του χόνδρου.
  • Παράλληλα εκκρίνουν αυξητικούς παράγοντες, οι οποίοι ενεργοποιούν τους εσωτερικούς μηχανισμούς ανάπλασης τους χόνδρου.
  • Τέλος, επικολλούνται στο σημείο της βλάβης και διαφοροποιούνται σε χονδροκύτταρα. Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται μερική ανάπλαση και άρα επιδιόρθωση του κατεστραμμένου χόνδρου.

 

Πού χρησιμοποιείται

Το Chondrostem χρησιμοποιείται σε χόνδρινες βλάβες οι οποίες οφείλονται σε προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα κυρίως λόγω ηλικίας.

 

Τρόπος εφαρμογής

Αρχικά πραγματοποιείται συλλογή μιας μικρής ποσότητας μυελού η οποία διαρκεί ελάχιστα, και είναι ανώδυνη για τον ασθενή, με τη χρήση τοπικής αναισθησίας ή μέθης.

Στη συνέχεια, μέσα σε 1,5 ώρα, πραγματοποιούνται εξειδικευμένες τεχνικές για την απομόνωση ενός μεγάλου αριθμού βλαστοκυττάρων. Τα βλαστοκύτταρα ενεργοποιούνται με ειδικό τρόπο και τοποθετούνται σε σύριγγα για την έγχυσή τους στην πάσχουσα περιοχή την ίδια μέρα.

 

Αποτελεσματικότητα

Διεθνείς μελέτες έχουν δείξει ότι μέσα στις δύο πρώτες εβδομάδες μετά την εφαρμογή, παρατηρείται σημαντική μείωση της φλεγμονής και του πόνου, σημαντική βελτίωση στην κινητικότητα της άρθρωσης, ενώ επιβραδύνεται ή και σταματά πλήρως η εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας.

Η καθυστέρηση της εξέλιξης της νόσου είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της θεραπείας, αφού μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά ή ακόμα και να αποτρέψει την πραγματοποίηση μιας αρθροπλαστικής επέμβασης.

 

Πλεονεκτήματα της θεραπείας

  • Επιβράδυνση της διαδικασίας καταστροφής του χόνδρου καθυστερώντας την εξέλιξη της νόσου
  • Υψηλό προφίλ ανοχής και ασφάλειας ως αυτόλογη θεραπεία
  • Απλή, ανώδυνη εφαρμογή, αποφυγή χειρουργείου και νοσηλείας
  • Σημαντική ανακούφιση από τον πόνο και επιστροφή στις καθημερινές ασχολίες
  • Διατήρηση του αποτελέσματος στον χρόνο
  • Λογική σχέση κόστους - οφέλους

 

Οφέλη της θεραπείας

Η χρήση βλαστοκυττάρων στην αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο, βελτίωση της κινητικότητας και επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου. Αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής ελαττώνει ή και σταματά την λήψη άλλων συμβατικών θεραπειών και αναλγητικών φαρμάκων.

Παράλληλα η θεραπεία αναβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα ζωής του, αφού η ύφεση των συμπτωμάτων και η βελτίωση της κινητικότητας, του επιτρέπουν να επανέλθει σύντομα στις καθημερινές δραστηριότητές του

Στα παραπάνω οφέλη προστίθεται και το γεγονός ότι η θεραπεία μπορεί να οδηγήσει στην καθυστέρηση μιας αρθροπλαστικής επέμβασης, στην οποία πολλοί ασθενείς δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να υποβληθούν.

Η αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας με τη χρήση βλαστοκυττάρων έχει υψηλό προφίλ ασφάλειας, αφού δεν χρησιμοποιείται ξένο υλικό, αλλά τα κύτταρα του ίδιου του ασθενή. Πρόκειται δηλαδή για αυτόλογη θεραπεία, που είναι πάντα ανεκτή από τον οργανισμό μας.