Τις τελευταίες δεκαετίες οι παθήσεις του γόνατος είναι από τις συχνότερες περιπτώσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος ορθοπαιδικός. Οι παθήσεις του γόνατος είναι πολλές και ποικίλες.

Χωρίζονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: α) Συνδεσμικές β) Χόνδρινες γ) Μεικτές

I) Συνδεσμικές βλάβες

Α) Ρήξη Μηνίσκων:

Οι μηνίσκοι (έσω και έξω μηνίσκος) αποτελούν τα «μαξιλαράκια» ή τα «αμορτισέρ» του γόνατος.

Η ρήξη τους, μερική ή ολική, δημιουργεί πρόβλημα πλαγιοπλάγιων κινήσεων στο γόνατο, μπλοκάρισμα της άρθρωσης, αστάθεια και στο μέλλον μετατραυματική αρθρίτιδα.

Λύση:

Αρθροσκοπική αποκατάσταση της βλάβης.

Σε ορισμένες εκ των περιπτώσεων όπου η τομογραφία το επιτρέπει (red white zone) και ιδιαίτερα σε νεαρές ηλικίες μπορούμε να προχωρήσουμε σε συρραφή μηνίσκων.

Β) Ρήξη Χιαστών (Ρήξη ΠΧΣ ή ΟΧΣ):

Ο ΠΧΣ είναι υπεύθυνος για την πρόσθια σταθερότητα του γόνατος και ο ΟΧΣ είναι υπεύθυνος για την οπίσθια σταθερότητα της άρθρωσης. Η ρήξη τους, μερική ή ολική, δημιουργεί πρόσθια ή οπίσθια αστάθεια. Ο ασθενής διαμαρτύρεται συχνά. Χαρακτηριστική έκφραση «μου γύρισε το γόνατο». Επειδή αποτελεί τραυματική βλάβη συνοδεύεται από Αιμαρυο.

Λύση:

Αρθροσκοπική αποκατάσταση της βλάβης χρησιμοποιώντας βιολογικό ή συνθετικό μόσχευμα.

Άμεση βάδιση με χρήση μηροκνημικού κηδεμόνα β.ακτηρίων μασχάλης για 6 εβδομάδες.

Ο ασθενής επανέρχεται μετά από 4-6 μήνες σε ενεργό αθλητική δραστηριότητα.

II) Χόνδρινες βλάβες

Πρόκειται για βλάβες χόνδρου στους μηριαίους κόνδυλους

Λύση:

Α) Αρθροσκοπικός καθαρισμός με σύνολο έγχυση βλαστοκυττάρων (stem cells) που λαμβάνονται από το λαγόνιο οστό (Συνδυαστικά)

Β) Αρθροσκοπικός καθαρισμός με σύνολο έγχυση «υγρής πλαστελίνης» που επικάθεται στη χονδρική βλάβη.

Και στη μία και στην άλλη περίπτωση, αποκαθίστανται οι βλάβες και καθυστερεί η εξέλιξη της μετατραυματικής αρθρίτιδας.

III) Μεικτές βλάβες

Πρόκειται για σύνθετες βλάβες. Μετά από ένα τραυματισμό στο γόνατο που προκαλεί συνδεσμικές βλάβες μπορεί να συνυπάρχει η χονδρική βλάβη.

Λύση:

Αρθροσκοπική αποκατάσταση των βλαβών, συνδεσμικών και χονδρικών, με τους τρόπους που προαναφέραμε.