Το γόνατο είναι η μεσαία γωνιώδης άρθρωση του ποδιού που επιτρέπει την κάμψη και την έκταση. Η σταθερότητά του δεν οφείλεται στην οστική δομή, (οι αρθρικές επιφάνειες, σε αντίθεση με εκείνες του αγκώνα, δεν είναι εφαρμοστές), αλλά στη διάταξη των συνδέσμων και των μυών.

Το γόνατο δέχεται σημαντική πίεση τόσο από πάνω (σωματικό βάρος, βαρύτητα) όσο και από κάτω (επιδράσεις από τις διάφορες δραστηριότητες όπως βάδισμα, τρέξιμο, άλματα κ.λπ.)

Όπως και κάθε άλλη άρθρωση του σώματος, έτσι και στο γόνατο οι σύνδεσμοι είναι φτιαγμένοι για να καθιστούν εφικτές και να θέτουν περιορισμούς στις κινήσεις των αρθρώσεων. Υπάρχουν τέσσερις κύριοι σύνδεσμοι στο εσωτερικό του γόνατος και γύρω από αυτό, οι οποίοι επιτρέπουν και περιορίζουν τις κινήσεις της άρθρωσης.

Οι δύο από τους κύριους συνδέσμους του γόνατος ονομάζονται πλάγιοι σύνδεσμοι. Και οι δύο αυτοί σύνδεσμοι συνδέουν το μηριαίο οστό από πάνω με το κνημιαίο οστό από κάτω. Ο ένας βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά των δύο οστών και ο άλλος βρίσκεται ακριβώς απέναντι, στην εξωτερική πλευρά της άρθρωσης. Ο κύριος ρόλος αυτών των δύο συνδέσμων που μοιάζουν με ιμάντες είναι να μην επιτρέπουν στην κνήμη να γλιστρήσει στα πλάγια, κάτω από τα άκρα του μηρού.

Οι άλλοι δύο σύνδεσμοι είναι οι χιαστοί σύνδεσμοι. Η λέξη «χιαστός» σημαίνει διασταυρούμενος. Αυτοί οι δύο σύνδεσμοι διασταυρώνονται μεταξύ τους. Αυτοί οι δύο σύνδεσμοι, αντί να βρίσκονται στις εξωτερικές πλευρές του γόνατος, βρίσκονται στο εσωτερικό του, διατηρώντας το μηρό και την κνήμη σε κοντινή απόσταση. Οι δύο αυτοί σύνδεσμοι ονομάζονται πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος (ΠΧΣ) και οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος (ΟΧΣ). Ο ΠΧΣ συνδέεται με το μπροστινό μέρος (πρόσθιο) του κνημιαίου οστού και ο ΟΧΣ συνδέεται με το πίσω μέρος (οπίσθιο) του κνημιαίου οστού, από όπου και πήραν το όνομά τους.

Πρόκειται για δύο πολύ δυνατούς συνδέσμους, οι οποίοι εμποδίζουν και επιτρέπουν διάφορες κινήσεις στην άρθρωση του γόνατος. Ο ΠΧΣ αντιστέκεται, κυρίως κατά την εκτέλεση δύο κινήσεων, εκ των οποίων η μία είναι η πρόσθια μετατόπιση της κνήμης κάτω από το μηρό. Με άλλα λόγια, αποτρέπει την κνήμη να γλιστρήσει προς τα εμπρός, κάτω από το μηρό. Η άλλη κύρια κίνηση την οποία αποτρέπει αυτός ο σύνδεσμος είναι η υπερβολική περιστροφή του λυγισμένου γόνατος προς τα μέσα. Όταν το κνημιαίο οστό εκτελεί εσωτερική περιστροφή, αυτός ο σύνδεσμος αρχίζει να γίνεται πιο σφιχτός καθώς επιμηκύνεται. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο μία υπερβολικού βαθμού εσωτερική περιστροφή είναι συνήθως η κύρια αιτία ρήξης του ΠΧΣ.

Γενικά τα είδη των βλαβών του γονάτου ποικίλουν σημαντικά από απλά διαστρέμματα του γόνατος και μυϊκές θλάσεις έως σοβαρές σύμπλοκες ρήξεις συνδέσμων και εκτεταμένες ενδαρθρικές βλάβες. Οι σοβαρές αυτές βλάβες του γόνατος συνδεσμικές και ενδαρθρικές αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και σωστά μπορούν να οδηγήσουν μετέπειτα σε δευτεροπαθή οστεοαρθρίτιδα και μόνιμη δυσλειτουργία του γόνατος ή σε πιο απλές περιπτώσεις σε επαναπροσδιορισμό και αλλαγή των επαγγελματικών και αθλητικών δραστηριοτήτων του παθόντα. Δηλαδή ανάλογα με τη φύση της εργασίας και της δραστηριότητας κάθε ατόμου οι συνδεσμικές βλάβες του γόνατος παρατηρούνται συχνότατα σε όλες τις ηλικίες και κατηγορίες εργαζομένων.