Στα 40 χρόνια λειτουργίας του, το «ΜΗΤΕΡΑ» προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Υγείας στη Γυναίκα, το Παιδί, την Οικογένεια. Διαθέτει τρεις Κλινικές, τη Γενική Κλινική, τη Μαιευτική/Γυναικολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ, καθώς και το πλέον ολοκληρωμένο ιδιωτικό Παιδιατρικό Νοσοκομείο της χώρας, το Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.

Το ΜΗΤΕΡΑ δραστηριοποιείται στον τομέα της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Στο ΜΗΤΕΡΑ, λειτουργούν πλήρως οργανωμένα τμήματα, ειδικές μονάδες, εξωτερικά ιατρεία καθώς και διαγνωστικά εργαστήρια, που παρέχουν ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες, με περισσότερους από 1500 συνεργάτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων.

 

Αποστολή:

 - Η διαρκής ανάπτυξη & εξέλιξή μας, με σκοπό την παροχή άριστης ποιότητας υπηρεσιών υγείας, σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές.

 - Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού μας.