Χειρουργείο Αρθροσκόπησης (ΔΕ) Ώμου με mini open αρθροτομή. Ανοιχτή συρραφή rotator cuff. Τενοντόδεση της μ.κεφαλής του δικέφαλου μυός.

  • Παγωμένος Ώμος
  • Αρθροσκοπική αποσυμπίεση - Εγγύηση Βλαστοκυττάρων
  • Παθητική κινητοποίηση της Άρθρωσης την ίδια ημέρα