Αρθροσκόπηση γόνατος


Έλλειμα χόνδρων

Αντιμετώπιση με Χονδροπλαστική με την μέθοδο Micro-Fractures