Χειρουργείο Αρθροσκόπησης (ΔΕ) Ώμου, Ασβεστοποιός Τενοντίτιδα, Αρθροσκοπική αποσυμπίεση του υπακρωμιακού χώρου.

  • Παγωμένος Ώμος
  • Αρθροσκοπική αποσυμπίεση - Εγγύηση Βλαστοκυττάρων
  • Παθητική κινητοποίηση της Άρθρωσης την ίδια ημέρα