Χειρουργείο αποκατάστασης ώμου με Αρθροσκόπηση από τον Dr. Τσιμπλάκη.