Πλεονεκτήματα:

- Minimal invase (Ελάχιστη παρεμβατικότητα)

- Μείωση χρόνου αποκατάστασης

- Έγερση ασθενών την επόμενη ημέρα

- Πλήρη φόρτιση του πάσχοντος σκέλους