Γεννήθηκα στην Αθήνα. Τελείωσα την ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Μετά την αποφοίτηση μου υπηρέτησα ως έφεδρος αξιωματικός στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ.

Κατόπιν υπηρέτησα τα Αγροτικά ιατρεία της ΑΓΚΑΙΡΕΙΑΣ στην ΠΑΡΟ και στην Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟ στην Αργολίδα. Έλαβα ειδικότητα από την ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ε.Σ.Σ.

Μετά το πέρας της ειδικότητας συμμετείχα σε πολλά κλινικά προγράμματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.Εκπαιδεύτηκα στην ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΞΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ του ΩΜΟΥ στο 401 ΓΣΝΑ.

Έχω συμμετάσχει σε δημοσιεύσεις Επιστημονικών Εργασιών στην ΕΛΛΑΔΑ και το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

 

Τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι με τις κάτωθι κλινικές:

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

DOCTORS HOSPITAL

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

Τομείς ενασχόλησης :

Παθήσεις και κάκωση Ώμου

Αρθροσκοπική Χειρουργική του Ώμου

Παθήσεις και κακώσεις του γόνατος

Αρθροσκοπική χειρουργική του γόνατος

Αρθροσκοπική Πλαστική Π.Χ.Σ

Επανορθωτική Χειρουργική των Μεγάλων Αρθρώσεων

Ολική Αρθροπλαστική Ισχύου

Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

Παθήσεις Π.Δ.Κ και άκρου πόδος

Τραυματιολογία